Formidling av flyktninger til riktig arbeidsplass

Inkluderingspakken guider deg til å finne rett kandidat med god oppfølging fra kommunen og NAV.

Formidling av flyktninger til riktig arbeidsplass

Inkluderingspakken gjør det enkelt for deg som arbeidsgiver å ta i mot kandidater med god oppfølging fra kommunen og NAV.

Riktig kandidat innen 4 uker

Oppfølging av kandidat og arbeidsgiver

Verktøyet beskriver hva som skal gjøres

Inkluderingspakken er verktøyet både for arbeidsgiver og formidler

Riktig kandidat innen 4 uker

God oppfølging av kandidat og arbeidsgiver

Verktøyet beskriver hva som skal gjøres, av hvem, når og hvordan

Om inkluderingspakken

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen – i inkluderingspakken er de tre sistnevnte kalt «formidler».

nMålet er rett kandidat til rett jobb - på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Ved bruk av inkluderingspakken kan formidling utføres på under 4 uker. Inkluderingspakken sikrer også god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.

nAlle aktuelle kandidater har vært gjennom en nøye kartlegging og er vurdert som klare for arbeidslivet.

n

rita_korr2 sh

Rita Bondeson Børke

HR-direktør, Mester Grønn AS

"Inkluderingspakken hjalp oss raskt å få på plass den rette kandidaten. God oppfølging fra kommunen og NAV ga et smidig samarbeid"