OM INKLUDERINGSPAKKEN

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen – i inkluderingspakken er de tre sistnevnte kalt «formidler».

Målet er rett kandidat til rett jobb - på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Ved bruk av inkluderingspakken kan formidling utføres på under 4 uker. Inkluderingspakken sikrer også god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.

Alle aktuelle kandidater har vært gjennom en nøye kartlegging og er vurdert som klare for arbeidslivet.

Inkluderingspakken ble utviklet i prosjektet Grønn inkludering, med midler fra IMDi. Prosjekt Grønn inkludering besto av Mester Grønn AS, Voksenopplæringen i Lier, Flyktningtjenesten i Lier, NAV Lier, NAV Vest-Viken og NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Formålet med prosjektet var å få til en raskere formidling av flyktninger ut i arbeidslivet.

Welcoming a new colleague with a handshake
rita_korr2 sh

Rita Bondeson Børke

HR-direktør, Mester Grønn AS

"Inkluderingspakken hjalp oss raskt å få på plass den rette kandidaten. God oppfølging fra kommunen og NAV ga et smidig samarbeid"

OM INKLUDERINGSPAKKEN

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen – i inkluderingspakken er de tre sistnevnte kalt «formidler».

Målet er rett kandidat til rett jobb - på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Ved bruk av inkluderingspakken kan formidling utføres på under 4 uker. Inkluderingspakken sikrer også god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.

Alle aktuelle kandidater har vært gjennom en nøye kartlegging og er vurdert som klare for arbeidslivet.

Inkluderingspakken ble utviklet i prosjektet Grønn inkludering, med midler fra IMDi. Prosjekt Grønn inkludering besto av Mester Grønn AS, Voksenopplæringen i Lier, Flyktningtjenesten i Lier, NAV Lier, NAV Vest-Viken og NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Formålet med prosjektet var å få til en raskere formidling av flyktninger ut i arbeidslivet.