OM INKLUDERINGSPAKKEN

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen – i inkluderingspakken er de tre sistnevnte kalt «formidler».nnMålet er rett kandidat til rett jobb - på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Ved bruk av inkluderingspakken kan formidling utføres på under 4 uker. Inkluderingspakken sikrer også god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.nnAlle aktuelle kandidater har vært gjennom en nøye kartlegging og er vurdert som klare for arbeidslivet.nnInkluderingspakken ble utviklet i prosjektet Grønn inkludering, med midler fra IMDi. Prosjekt Grønn inkludering besto av Mester Grønn AS, Voksenopplæringen i Lier, Flyktningtjenesten i Lier, NAV Lier, NAV Vest-Viken og NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Formålet med prosjektet var å få til en raskere formidling av flyktninger ut i arbeidslivet.

Welcoming a new colleague with a handshake
rita_korr2 sh

Rita Bondeson Børke

HR-direktør, Mester Grønn AS

"Inkluderingspakken hjalp oss raskt å få på plass den rette kandidaten. God oppfølging fra kommunen og NAV ga et smidig samarbeid"

OM INKLUDERINGSPAKKEN

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen – i inkluderingspakken er de tre sistnevnte kalt «formidler».

Målet er rett kandidat til rett jobb - på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Ved bruk av inkluderingspakken kan formidling utføres på under 4 uker. Inkluderingspakken sikrer også god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.nnAlle aktuelle kandidater har vært gjennom en nøye kartlegging og er vurdert som klare for arbeidslivet.nnInkluderingspakken ble utviklet i prosjektet Grønn inkludering, med midler fra IMDi. Prosjekt Grønn inkludering besto av Mester Grønn AS, Voksenopplæringen i Lier, Flyktningtjenesten i Lier, NAV Lier, NAV Vest-Viken og NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Formålet med prosjektet var å få til en raskere formidling av flyktninger ut i arbeidslivet.