JOBBMATCH

God jobbmatch, rett kandidat til rett jobb, krever en grundig og mer inngående kompetansekartlegging av kandidaten.

Arbeidserfaring

Tidsperiode, firma, stilling. Viktig: detaljert informasjon om hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder kandidaten hadde, for å se relevansen i norsk arbeidsliv. Vurder: er det relevant med realkompetansevurdering?

Utdanning

tidsperiode, utdanningsinstitusjon, fag/utdanningsretning. Viktig: detaljert informasjon om emner og tema kandidaten har gjennomgått, for å se relevansen i norsk arbeidsliv. Vurder: er det behov for å søke godkjenning av utdanning?

Annen kompetanse

Sertifikat m/tidsperiode og innhold, språk (norsk, morsmål, andre språk), verv, kurs, relevante interesser osv. 

Vurdering av kandidat

Jobbønske

Vurder jobbønske opp mot kompetanse

Kompetansehevende tiltak

Vurder kandidatens behov for kompetansehevende tiltak for å øke kandidatens mulighet for fast ansettelse.

Individuelle hensyn

Vurder: er det noe som begrenser kandidatens muligheter, eller spesielle hensyn som må tas. (f.eks: livssituasjon)

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering nus, cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

Godkjenning av utdanning

Godkjenning cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

Mal komptansekartlegging

Kompetansekartlegging cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

JOBBMATCH

God jobbmatch, rett kandidat til rett jobb, krever en grundig og mer inngående kompetansekartlegging av kandidaten.

Arbeidserfaring

Tidsperiode, firma, stilling. Viktig: detaljert informasjon om hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder kandidaten hadde, for å se relevansen i norsk arbeidsliv. Vurder: er det relevant med realkompetansevurdering?

Utdanning

tidsperiode, utdanningsinstitusjon, fag/utdanningsretning. Viktig: detaljert informasjon om emner og tema kandidaten har gjennomgått, for å se relevansen i norsk arbeidsliv. Vurder: er det behov for å søke godkjenning av utdanning?

Annen kompetanse

Sertifikat m/tidsperiode og innhold, språk (norsk, morsmål, andre språk), verv, kurs, relevante interesser osv. 

Vurdering av kandidat

Jobbønske

Vurder jobbønske opp mot kompetanse

Kompetansehevende tiltak

Vurder kandidatens behov for kompetansehevende tiltak for å øke kandidatens mulighet for fast ansettelse.

Individuelle hensyn

Vurder: er det noe som begrenser kandidatens muligheter, eller spesielle hensyn som må tas. (f.eks: livssituasjon)

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering nus, cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

Godkjenning av utdanning

Godkjenning cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

Mal komptansekartlegging

Kompetansekartlegging cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis