JOBBMATCH

Rett kandidat til rett praksis. 
Sjekkliste for videre fremdrift.

Kontakt aktuell virksomhet

Arbeidsmarkedstiltak

Aktivitetsplan

Forespørsel arbeidstreningsplass

Arbeidstreningslass cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

Stillingsbeskrivelse (arbeidsgiver)

Stillingsbeskrivelse cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

JOBBMATCH

Rett kandidat til rett praksis. 
Sjekkliste for videre fremdrift.

Kontakt aktuell virksomhet

Arbeidsmarkedstiltak

Aktivitetsplan

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering nus, cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

Godkjenning av utdanning

Godkjenning cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis 

Mal komptansekartlegging

Kompetansekartlegging cum reribus, ent mi, cor solore plitio. Itatibus recus ut laceatio volecto et pa vellique nieni diciis