INTERVJU

Formålet med intervjuet er å avgjøre om dette er rett kandidat til rett arbeidssted. Hvis dere finner at dette er en god jobbmatch, kan dere allerede nå underskrive arbeidstreningsavtale, avklare behov for oppfølging og tilrettelegging. Hva skal til for å få en god arbeidstreningsperiode?

Arbeidsgiver

For tips og råd se intervjuguide

Råd og tips til hvordan gjennomføre et godt intervju.

Husk enkelt språk og sjekk ut forståelsen underveis

En del ord og uttrykk er spesielle for din arbeidsplass/bransje, og disse må du kanskje forklare. Dette gjelder også hvis dere bruker tolk. Du vil få beskjed i god til før intervjuet om det vil være tolk med.

Selv om kandidaten har et greit norsknivå og behersker dagligtale, kan det være behov for tolk når man har mer spesialiserte samtaler.

Avklare forventninger

Mulighet for fast jobb, hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, arbeidstid og oppmøte osv.

Avtale oppfølging

Hvilken oppfølging har du som arbeidsgiver og arbeidssted behov for? NAV,  flyktningtjenesten, voksenopplæringen og arbeidslivssenteret har muligheter til å følge opp dere og kandidaten, og finne ut hva behovet er for å få til en best mulig arbeidstreningsperiode.

Formidler

Bistå arbeidsgiver i forkant av intervjuet

Avklare hvem som deltar i intervjuet,  bestilling av tolk, informere om mentors oppgaver og mulige tilskudd.

Bistå arbeidsgiver med utfylling av aktuelle skjemaer

Avklare forventninger

Mulighet for fast jobb, hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, arbeidstid og oppmøte osv.

Avtale om arbeidstrening signeres før oppstart

Kandidat og arbeidsgiver avtaler en utprøving i arbeid for en begrenset tidsperiode.

Intervjuguide

Råd og tips til hvordan gjennomføre et godt intervju.

Gå til intervjuguide

Tips samtale med tolk

Råd og tips til hvordan gjennomføre et godt intervju med tolk.

Gå til mer veiledning

Arbeidstreningsavtale

Kandidat, arbeidsgiver og formidler avtaler arbeidstrening for en begrenset tidsperiode.

Gå til skjema

Mentortilskudd

Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega, for å gi kandidaten ekstra bistand for å mestre jobben.

Gå til søknadsskjema

Inkluderingstilskudd

Inkluderingstilskudd er for å kompensere for kostnader knyttet til kandidater som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å prøve ut kandidater med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Dette kan gjelde: ekstra innkjøp av møbler, arbeidshjelpemidler, personlig utstyr, IKT-hjelpemidler, programvare, lisenser, forsikring mv., kurs og kortere opplæringstiltak for å kunne utføre arbeidet.

Gå til søknadsskjema

INTERVJU

FOR FORMIDLER

Intervjuet skal avdekke om det er en god jobbmatch. Hvis ja, kan det skrives arbeidsavtale og avtales oppfølging.

Bistå arbeidsgiver i forkant av intervjuet

Avklare hvem som deltar i intervjuet,  bestilling av tolk, informere om mentors oppgaver og mulige tilskudd.

Bistå arbeidsgiver med utfylling av aktuelle skjemaer

NAV-veileder avklarer sammen med arbeidsgiver hvilke virkemidler som er aktuelle for denne kandidaten. NAV-veileder bistår i søkeprosessen.

Avklare forventninger

Avklare hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, opplæring, arbeidstid, oppmøte osv. Avklar muligheten for fast jobb etter arbeidstreningsperioden.

Avtale om arbeidstrening signeres før oppstart

Kandidat, arbeidsgiver og formidler avtaler arbeidstrening for en begrenset tidsperiode.

Arbeidstreningsavtale

Kandidat, arbeidsgiver og formidler avtaler arbeidstrening for en begrenset tidsperiode.

Gå til skjema

Mentortilskudd

NAV kan gi mentortilskudd for å frikjøpe en kollega som skal gi kandidaten ekstra bistand for å mestre jobben.

Gå til søknadsskjema

Inkluderingstilskudd

Inkluderingstilskudd er for å kompensere for kostnader knyttet til kandidater som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å prøve ut kandidater med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Dette kan gjelde: ekstra innkjøp av møbler, arbeidshjelpemidler, personlig utstyr, IKT-hjelpemidler, programvare, lisenser, forsikring mv., kurs og kortere opplæringstiltak for å kunne utføre arbeidet.

Gå til søknadsskjema