ERFARINGER

Grønn inkludering er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Mester Grønn, Arbeidslivssenteret i Buskerud, NAV Lier, Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen for å få flere flyktninger og innvandrere i jobb raskere.n nMester Grønn er også samarbeidspartner for Internasjonale Drammen. Idéen bygger på å se Drammens innbyggere med innvandrerbakgrunn som en betydelig ressurs for å utvikle et romsligere samfunn, et mer inkluderende arbeidsliv og større verdiskapning i bedriftene.n nMålet for prosjektet er å få bedriftene i regionen til å ansette flere med innvandrerbakgrunn.

IMG_6356_sh

Jan Kåre Melsæther

Leder, NAV Lier

"Det er viktig for oss offentlige aktører å stå sammen som en samarbeidspartner overfor arbeidsgivere slik at vi i fellesskap, effektivt og profesjonelt, kan bidra til god arbeidsinkludering"

ERFARINGER

Grønn inkludering er et unikt samarbeids­prosjekt mellom Mester Grønn, Arbeidslivssenteret i Buskerud, NAV Lier, Flyktningtjenesten og Folkeuniversitetet for å få flere flyktninger og innvandrere i jobb raskere.

nMester Grønn er også samarbeidspartner for Internasjonale Drammen. Idéen bygger på å se Drammens innbyggere med innvandrerbakgrunn som en betydelig ressurs for å utvikle et romsligere samfunn, et mer inkluderende arbeidsliv og større verdiskapning i bedriftene.

nMålet for prosjektet er å få bedriftene i regionen til å ansette flere med innvandrerbakgrunn.

n

gronn inkludering_sh