AKTØRER

Aktørene i prosessen har ulike ansvarsområder. Tett samarbeid gjør prosessen smidig og effektiv.

Kandidatenn
Kandidatene er flyktninger som er vurdert som klare og motiverte for arbeidslivet. De vil få god oppfølging av formidlereapparatet underveis i arbeidstreningen. 

Arbeidsgivern
Arbeidsgiver har et ønske om å åpne opp for en arbeidstreningsplass i egen bedrift for å gi språk og arbeidstrening. Arbeidstrening kan være en god mulighet for å rekruttere nye ansatte inn i bedriften. 

Flyktningtjenestenn
Flyktningtjenesten bistår flyktninger blant annet med bosetting og overgang til arbeidsliv og utdanning. 

Voksenopplæringen
Voksenopplæringen har som oppgave å undervise i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne. I samarbeidet med NAV og flyktningtjenesten er voksenopplæringen ansvarlig for opplæringsplan for kandidatens norskopplæring under arbeidspraksisen. 

NAV kontor
Lokalt NAV-kontor bistår personer som står utenfor arbeidslivet. Hvilket kontor kandidaten hører til bestemmes av bostedsadresse. I samarbeidet om arbeidstreningsplass bistår NAV lokalt i inngåelse av avtale om arbeidstrening og informasjon om mulige virkemidler og tiltak som er aktuelle for arbeidsgiver. 

NAV arbeidslivssenter
Bistår og dyktiggjør arbeidsgivere som har tegnet IA avtale på bl.a. hvordan de kan ta imot kandidater på arbeidstrening på en god måte. Dette kan være å følge opp arbeidsgiver underveis i arbeidstreningen. Eksempelvis; rådgi på hvordan gjennomføre oppfølgingssamtaler med kandidaten eller koordinere bistand fra de ulike samarbeidsaktørene ovenfor arbeidsgiver.

MASMA44825_workshop1
joachim vesthaug_ny

Joachim Vesthaug

Prosjektleder, Grønn inkludering

"Rask inkludering i norsk arbeidsliv er avgjørende for å lykkes med integrering. I inkluderingspakken har arbeidsgivere og formidlere et verktøy som gjør dette arbeidet så godt og effektivt som mulig"

AKTØRER

Aktørene i prosessen har ulike ansvarsområder. Tett samarbeid gjør prosessen smidig og effektiv.

KandidatennKandidatene er flyktninger som er vurdert som klare og motiverte for arbeidslivet. De vil få god oppfølging av formidlereapparatet underveis i arbeidstreningen.n nArbeidsgivernArbeidsgiver har et ønske om å åpne opp for en arbeidstreningsplass i egen bedrift for å gi språk og arbeidstrening. Arbeidstrening kan være en god mulighet for å rekruttere nye ansatte inn i bedriften.n nFlyktningtjenestennFlyktningtjenesten bistår flyktninger blant annet med bosetting og overgang til arbeidsliv og utdanning.n nVoksenopplæringennVoksenopplæringen har som oppgave å undervise i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne. I samarbeidet med NAV og flyktningtjenesten er voksenopplæringen ansvarlig for opplæringsplan for kandidatens norskopplæring under arbeidspraksisen.n nNAV kontornLokalt NAV-kontor bistår personer som står utenfor arbeidslivet. Hvilket kontor kandidaten hører til bestemmes av bostedsadresse. I samarbeidet om arbeidstreningsplass bistår NAV lokalt i inngåelse av avtale om arbeidstrening og informasjon om mulige virkemidler og tiltak som er aktuelle for arbeidsgiver.n nNAV arbeidslivssenternBistår og dyktiggjør arbeidsgivere som har tegnet IA avtale på bl.a. hvordan de kan ta imot kandidater på arbeidstrening på en god måte. Dette kan være å følge opp arbeidsgiver underveis i arbeidstreningen. Eksempelvis; rådgi på hvordan gjennomføre oppfølgingssamtaler med kandidaten eller koordinere bistand fra de ulike samarbeidsaktørene ovenfor arbeidsgiver.