AKTØRER

Det er flere aktører i samarbeidet med ulike forutsetninger som gjør prosessen smidig og effektiv.

Kandidaten
Flyktninger som deltar i introduksjons­programmet og er vurdert som klar for arbeidslivet.
 
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver har et ønske om å åpne opp for en arbeidstreningsplass i egen bedrift for å gi språk og arbeidstrening. Arbeidstrening kan også være en god mulighet for å rekruttere nye ansatte inn i bedriften
 
Flyktningtjenesten
Bistår flyktninger når de ankommer Norge med bl.a. bolig og overgang til arbeidsliv. De kartlegger kompetanse og vurderer i samarbeid med NAV om den enkelte flyktning er kandidat til arbeidstrening.
 
Voksenopplæringen
Voksenopplæringen har som oppgave å undervise i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne. I samarbeidet med NAV og Flyktningtjenesten er voksenopplæringen ansvarlig for opplæringsplan for kandidatens norskopplæring under arbeidspraksisen.
 
NAV kontor
Lokalt NAV-kontor bistår personer som står utenfor arbeidslivet. Hvilket kontor kandidaten hører til bestemmes av bostedsadresse. I samarbeidet om arbeidstreningsplass bistår NAV lokal i inngåelse av avtale om arbeidstrening og informasjon om mulige virkemidler og tiltak som er aktuelle for arbeidsgiver.
 
NAV arbeidslivssenter
Bistår og dyktiggjør arbeidsgivere som har tegnet IA avtale på bl.a. hvordan de kan ta imot kandidater på arbeidstrening på en god måte. Dette kan være å følge opp arbeidsgiver underveis i arbeidstreningen. Eksempelvis; rådgi på hvordan gjennomføre oppfølgingssamtaler med kandidaten eller koordinere bistand fra de ulike samarbeidsaktørene ovenfor arbeidsgiver.

MASMA44825_workshop1
joachim vesthaug_ny

Joachim Vesthaug

Prosjektleder, Grønn inkludering

"Rask inkludering i norsk arbeidsliv er avgjørende for å lykkes med integrering. I inkluderingspakken har arbeidsgivere og formidlere et verktøy som gjør dette arbeidet så godt og effektivt som mulig"

AKTØRER

Det er flere aktører i samarbeidet med ulike forutsetninger som gjør prosessen smidig og effektiv.

Arbeidsgiver
Arbeidsgiver har et ønske om å åpne opp for en arbeidstreningsplass i egen bedrift for å gi språk og arbeidstrening. Arbeidstrening kan også være en god mulighet for å rekruttere nye ansatte inn i bedriften
 
Flyktningtjenesten
Bistår flyktninger når de ankommer Norge med bl.a. bolig og overgang til arbeidsliv. De kartlegger kompetanse og vurderer i samarbeid med NAV om den enkelte flyktning er kandidat til arbeidstrening.
 
Voksenopplæringen
Voksenopplæringen har som oppgave å undervise i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne. I samarbeidet med NAV og Flyktningtjenesten er voksen­opplæringen ansvarlig for opplæringsplan for kandidatens norskopplæring under arbeidspraksisen.
 
NAV kontor
Lokalt NAV-kontor bistår personer som står utenfor arbeidslivet. Hvilket kontor kandidaten hører til bestemmes av bostedsadresse. I samarbeidet om arbeidstreningsplass bistår NAV lokal i inngåelse av avtale om arbeidstrening og informasjon om mulige virkemidler og tiltak som er aktuelle for arbeidsgiver.
 
NAV arbeidslivssenter
Bistår og dyktiggjør arbeidsgivere som har tegnet IA avtale på bl.a. hvordan de kan ta imot kandidater på arbeidstrening på en god måte. Dette kan være å følge opp arbeidsgiver underveis i arbeidstreningen.  Eksempelvis; rådgi på hvordan gjennomføre oppfølgingssamtaler med kandidaten eller koordinere bistand fra de ulike samarbeidsaktørene ovenfor arbeidsgiver.
 
Kandidaten
Flyktninger som deltar i introduksjons­programmet og er vurdert som klar for arbeidslivet.