AVSLUTNING

Det er viktig for alle involverte parter med en evaluering etter endt arbeidstrening. Dette sikrer læring og utvikling for kandidaten – og potensielt også for arbeidsgiver og formidler. Ved avslutning av avtalt arbeidstrening skal ansettelse vurderes. Er ansettelse ikke aktuelt skal kandidaten følges opp videre av formidler.

Arbeidsgiver

Sluttsamtale arbeidstrening

Kandidaten, arbeidsgiver og formidler møtes for å evaluere arbeidstreningen.

Tema: evaluering av kandidatens prestasjoner, kompetanse og norskkunnskaper.

Attest

Bør minimum inneholde perioden for arbeidstreningen, oppgaver kandidaten gjennomførte og opplæring kandidaten fikk 

Referanse

Arbeidsgiver kan velge å stille som referanse for kandidaten

Formidler

Sluttsamtale arbeidstrening

Kandidaten, arbeidsgiver og formidler møtes for å evaluere arbeidstreningen. Tema: evaluering av kandidatens prestasjoner, kompetanse og norskkunnskaper.

Avklare videre oppfølging av kandidaten

Mal for sluttsamtale

Mal for sluttsamtale

AVSLUTNING

FOR ARBEIDSGIVER

Ansettelse eller god avslutning av arbeidstreningen

Sluttsamtale

Kandidaten, arbeidsgiver og formidler møtes for å evaluere arbeidstreningen.

Tema: evaluering av kandidatens prestasjoner, kompetanse og norskkunnskaper.

Attest

Bør minimum inneholde perioden for arbeidstreningen, oppgaver kandidaten gjennomførte og opplæring kandidaten fikk 

Referanse

Arbeidsgiver kan velge å stille som referanse for kandidaten

Mal for sluttsamtale