AVSLUTNING

Det er viktig for alle involverte parter med en evaluering etter endt arbeidstrening. Dette sikrer læring og utvikling for kandidaten – også for arbeidsgiver og formidler. Ved avslutning av avtalt arbeidstrening skal ansettelse vurderes. Er ansettelse ikke aktuelt skal kandidaten følges opp videre av formidler.

Arbeidsgiver

Sluttsamtale arbeidstrening

Kandidaten, arbeidsgiver og formidler møtes for å evaluere arbeidstreningen.

Tema: evaluering av kandidatens prestasjoner, kompetanse og norskkunnskaper.

Mulighet for ansettelse? Hvis ikke, hva er det som gjør at ansettelse ikke er aktuelt? Faktorer på arbeidsplassen, f.eks ansettelsesstopp? Faktorer ved kandidaten, fortsatt kompetansebehov, svake norskferdigheter? Hva skal til for at kandidaten kan bli aktuell for ansettelse? Videre arbeidstrening, kurs/utdannelse, lønnstilskudd?

Se mal sluttsamtale, nederst på siden.

Attest

Når arbeidspraksisen avsluttes, bør kandidaten få en attest som minimum inneholder perioden for arbeidstreningen, oppgaver kandidaten gjennomførte og opplæring kandidaten fikk 

Referanse

Arbeidsgiver kan velge å stille som referanse for kandidaten

Formidler

Sluttsamtale arbeidstrening

Kandidaten, arbeidsgiver og formidler møtes for å evaluere arbeidstreningen.

Tema: evaluering av kandidatens prestasjoner, kompetanse og norskkunnskaper.

Mulighet for ansettelse? Hvis ikke, hva er det som gjør at ansettelse ikke er aktuelt? Faktorer på arbeidsplassen, f.eks ansettelsesstopp? Faktorer ved kandidaten, fortsatt kompetansebehov, svake norskferdigheter? Hva skal til for at kandidaten kan bli aktuell for ansettelse? Videre arbeidstrening, kurs/utdannelse, lønnstilskudd?

Se mal sluttsamtale, nederst på siden.

Avklare videre oppfølging av kandidaten

Hvilke behov har kandidaten videre? Bistand til å søke jobber innenfor samme bransje? Har arbeidsgiver kontakter andre steder, hvis de ikke har mulighet til selv å ansette? Hva skal til for at kandidaten blir ansettelsesbar?

Mal for sluttsamtale

Mal for sluttsamtale

AVSLUTNING

FOR ARBEIDSGIVER

Ansettelse eller god avslutning av arbeidstreningen

Sluttsamtale arbeidstrening

Kandidaten, arbeidsgiver og formidler møtes for å evaluere arbeidstreningen.

Tema: evaluering av kandidatens prestasjoner, kompetanse og norskkunnskaper.

Mulighet for ansettelse? Hvis ikke, hva er det som gjør at ansettelse ikke er aktuelt? Faktorer på arbeidsplassen, f.eks ansettelsesstopp? Faktorer ved kandidaten, fortsatt kompetansebehov, svake norskferdigheter? Hva skal til for at kandidaten kan bli aktuell for ansettelse? Videre arbeidstrening, kurs/utdannelse, lønnstilskudd?

Se mal sluttsamtale nederst på siden.

Attest

Når arbeidspraksisen avsluttes, bør kandidaten få en attest som minimum inneholder perioden for arbeidstreningen, oppgaver kandidaten gjennomførte og opplæring kandidaten fikk 

Referanse

Arbeidsgiver kan velge å stille som referanse for kandidaten

Mal for sluttsamtale