INTERVJU

Formålet med intervjuet er å avgjøre om dette er rett kandidat til rett arbeidssted. Hvis dere finner at dette er en god jobbmatch, underskriver dere arbeidstreningsavtale og avklarer behov for oppfølging og tilrettelegging. Hva skal til for å få en god arbeidstreningsperiode?

Arbeidsgiver

Planlegge intervjuet

En intervjuguide er et godt hjelpemiddel for å sikre en god gjennomføring av intervjuet.

Se forslag til intervjuguide nederst på siden.

Husk enkelt språk og sjekk ut forståelsen underveis

En del ord og uttrykk er spesielle for din arbeidsplass/bransje, og disse må du kanskje forklare. Dette gjelder også hvis dere bruker tolk. Du vil få beskjed i god til før intervjuet om det vil være tolk med.

Selv om kandidaten har et greit norsknivå og behersker dagligtale, kan det være behov for tolk når man har mer spesialiserte samtaler.

Avklare forventninger

Avklare hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, opplæring, arbeidstid, oppmøte osv. Avklar muligheten for fast jobb etter arbeidstreningsperioden.

Avtale oppfølging

Hvilken oppfølging har du som arbeidsgiver og arbeidssted behov for? NAV,  flyktningtjenesten, voksenopplæringen og arbeidslivssenteret har muligheter til å følge opp dere og kandidaten, og finne ut hva behovet er for å få til en best mulig arbeidstreningsperiode.

Avtale om arbeidstrening signeres før oppstart

Kandidat, arbeidsgiver og formidler avtaler arbeidstrening for en begrenset tidsperiode.

Formidler

Bistå arbeidsgiver i forkant av intervjuet

Avklare hvem som deltar i intervjuet,  bestilling av tolk, informere om mentors oppgaver og mulige tilskudd.

Bistå arbeidsgiver med utfylling av aktuelle skjemaer

NAV-veileder avklarer sammen med arbeidsgiver hvilke virkemidler som er aktuelle for denne kandidaten. NAV-veileder bistår i søkeprosessen.

Avklare forventninger

Avklare hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, opplæring, arbeidstid, oppmøte osv. Avklar muligheten for fast jobb etter arbeidstreningsperioden.

Avtale om arbeidstrening signeres før oppstart

Kandidat, arbeidsgiver og formidler avtaler arbeidstrening for en begrenset tidsperiode.

Intervjuguide

Råd og tips til hvordan gjennomføre et godt intervju.

Gå til intervjuguide

Tips samtale med tolk

Målet er at en samtale med tolk skal være så lik en vanlig samtale som mulig. Det er likevel en del ting du må være spesielt oppmerksom på for å få en god samtale.

Gå til veiledning i samtale via tolk

Arbeidstreningsavtale

Kandidat, arbeidsgiver og formidler avtaler arbeidstrening for en begrenset tidsperiode.

Gå til skjema

Mentortilskudd

NAV kan gi mentortilskudd for å frikjøpe en kollega som skal gi kandidaten ekstra bistand for å mestre jobben.

Gå til søknadsskjema

Inkluderingstilskudd

Inkluderingstilskudd er for å kompensere for kostnader knyttet til kandidater som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å prøve ut kandidater med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Dette kan gjelde: ekstra innkjøp av møbler, arbeidshjelpemidler, personlig utstyr, IKT-hjelpemidler, programvare, lisenser, forsikring mv., kurs og kortere opplæringstiltak for å kunne utføre arbeidet.

Gå til søknadsskjema

INTERVJU

FOR ARBEIDSGIVER

Intervjuet skal avdekke om det er en god jobbmatch. Hvis ja, kan det skrives arbeidsavtale og avtales oppfølging.

Planlegge intervjuet

En intervjuguide er et godt hjelpemiddel for å sikre en god gjennomføring av intervjuet.

Se forslag til intervjuguide nederst på siden.

Husk enkelt språk og sjekk ut forståelsen underveis

En del ord og uttrykk er spesielle for din arbeidsplass/bransje, og disse må du kanskje forklare. Dette gjelder også hvis dere bruker tolk. Du vil få beskjed i god til før intervjuet om det vil være tolk med.

Selv om kandidaten har et greit norsknivå og behersker dagligtale, kan det være behov for tolk når man har mer spesialiserte samtaler.

Avklare forventninger

Avklare hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, opplæring, arbeidstid, oppmøte osv. Avklar muligheten for fast jobb etter arbeidstreningsperioden.

Avtale oppfølging

Hvilken oppfølging har du som arbeidsgiver og arbeidssted behov for? NAV,  flyktningtjenesten, voksenopplæringen og arbeidslivssenteret har muligheter til å følge opp dere og kandidaten, og finne ut hva behovet er for å få til en best mulig arbeidstreningsperiode.

Intervjuguide

Råd og tips til hvordan gjennomføre et godt intervju.

Gå til intervjuguide

Tips samtale med tolk

Målet er at en samtale med tolk skal være så lik en vanlig samtale som mulig. Det er likevel en del ting du må være spesielt oppmerksom på for å få en god samtale.

Gå til veiledning i samtale via tolk